Author: Özgür GEZ

KALB-İ SELİM

Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler ‘‘Yevme la-yenfe’u’da kalb-i selim isterler. Bağdatlı Ruhi’nin dillerden düşmeyen beyitlerinden birisi de şöyledir: Sanma ey hace ki senden zer ü …