Author: admin

Köpek Balığı

Hayatımızı üç büyük güç yönlendirir; çevre, kalıtım ve öz. Öz, en güçlü ve belirleyici olanıdır. William James, zamanın en büyük buluşunu, insanoğlunun hayatını, davranışlarını değiştirerek …

Başlarken…

Bir masal vardır; asırlardır yanan ateşin başında gece yarıları nöbet tutan gençlerin, ihtiyarların ibret alınacak öyküsü… Ateş, ev olarak bildikleri mağarayı ve sahip oldukları …

Sınav Kültüründe LYS Anatomisi

Sınav, zaman baskısı altında bilgiyi kullanma ve diğer bilgilerden ayırt edebilme (farkındalık) performansını ölçen, sistemli sorulardan oluşmuş önemli bir seçme aracıdır. Sınavın tanımı bu …

Anne Baba Olmak…

Dünyanın en zor mesleği nedir? Diye sorsalar çok büyük oranda verilen cevap, anne baba olmak, olacaktır. Çünkü mesai kavramı yok, emekli olması yok, mazereti yok kısacası yok diye bir şey …